Ochrana osobních údajů (GDPR)

– pokud provádíte rezervaci přes službu Reservio, tato služba má samostatné znění o ochraně osobních údajů a opět se vše děje pouze na základě vyjádření Vašeho souhlasu.

* Správce osobních údajů: správci jsme my jakožto fyzické osoby, jmenovitě: Mgr. Hana Tomšů, Bc. Alexandr Kunert – dále využíváme služeb rezervačního systému webové aplikace společnosti Reservio.cz, která vše rovněž připravuje, eviduje, ochraňuje v souladu a pouze s Vašim výslovným souhlasem ohledně zpracování osobních údajů. Tímto Vás v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

* Rozsah zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail kontakt, telefonní kontakt

* Zdroje osobních údajů: Vaše osobní údaje získáváme naší vzájemnou e-mailovou komunikací, případně komunikací po telefonu, osobně apod. to vše se děje z Vaší iniciativy, která je projevem Vaší svobodné vůle.

* Účel zpracování osobních údajů:
– jednání o smluvním vztahu
– plnění předmětu smlouvního vztahu (vystoupení naší kapely)

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přístup k emailu je zabezpečen jménem a heslem. A systém (počítač) je chráněn antivirovým systémem.

* Doba zpracování osobních údajů:
Každý kontakt je v emailu ponechán pouze po nezbytně nutnou dobu naší vzájemné komunikace, stejně tak je nakládáno s telefonním kontaktem, který bude stejně jako emailová komunikace neprodleně smazána po skončení smluvního vztahu (dohodnutí a uskutečnění našeho vystoupení) nejpozději do 14 dní po skončení akce, nebo v případě Vašeho přání bude takto učiněno neprodleně.

* Poučení:
Správce zpracovává údaje se souhlasem vlastníka OÚ s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas vlastníka OÚ.

V souladu s ustanovením v GDPR může správce bez souhlasu vlastníka OÚ údaje zpracovávat pokud:

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník OÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka OÚ.
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo jiné fyzické osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka OÚ vyžadující ochranu osobních údajů.
V ostatních případech je ke zpracování OÚ potřebný souhlas vlastníka OÚ udělený za podmínek GDPR.

* Vaše práva vyplývající z GDPR:

Subjekt údajů (Vy) má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné nařízení formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

OBSAZENÉ TERMÍNY – aktualizovaný přehled

Rok 2018
DATUM MÍSTO VYSTOUPENÍ
13.1.2018 Fryšták ples
19.1.2018 Přerovsko ples
20.1.2018 Kurovice ples
26.1.2018 Kyselovice obecní ples
27.1.2018 Velehrad ples
3.2.2018 Pohořany ples
10.2.2018 Loučka ples
17.2.2018 Napajedla ples ZŠ
24.2.2018 Loučka oslava
3.3.2018 Kojetín Hanácké bál
17.3.2018 Kvasice oslava
24.3.2018 Uherské Hradiště oslava
31.3.2018 Otrokovice oslava
14.4.2018 Uherské Hradiště svatba
21.4.2018 Kurovice svatba
28.4.2018 Napajedla svatba
5.5.2018 Kojetín oslava
12.5.2018 Buchlovice svatba
18.5.2018 Zdounky oslava
19.5.2018 Machová oslava
2.6.2018 Holešov oslava
9.6.2018 agentura-blokace koncert
15.6.2018 Napajedla zábava
16.6.2018 Roštění oslava
23.6.2018 Lukov svatba
30.6.2018 Zádveřice svatba
5.7.2018 Pohořany oslava
7.7.2018 Pozlovice svatba
14.7.2018 blokace blokace
21.7.2018 Zdounky taneční zábava
28.7.2018 blokace dovolená
3.8.2018 Orlické Záhoří večírek
4.8.2018 blokace dovolená
11.8.2018 agentura-blokace koncert
18.8.2018 Pašovice oslava
25.8.2018 Zdounky svatba
1.9.2018 Zlín svatba
8.9.2018 Luhačovice svatba
15.9.2018 Ježov svatba
22.9.2018 Kroměříž svatba
29.9.2018 Topolná svatba
20.10.2018 někde poblíž svatba
7.12.2018 Rožnov pod Radhoštěm firemní večírek
ARCHIV AKCÍ 2017
Rok 2017
DATUM MÍSTO VYSTOUPENÍ
14.1.2017 Fryšták ples
20.1.2017 Trnava ples
21.1.2017 Velehrad ples
27.1.2017 Holešov ples
4.2.2017 Ostrožská Lhota oslava
17.2.2017 Uherské Hradiště oslava
24.2.2017 Loučka u Val.Meziříčí maškarní ples
25.2.2017 Napajedla ples
4.3.2017 Kojetín ples
11.3.2017 Napajedla taneční večer
1.4.2017 Pohořany aprílovka
22.4.2017 Koryčany oslava
29.4.2017 Osvětimany svatba
30.4.2017 Zlín oslava
4.5.2017 Věžky Zahrada Věžky
6.5.2017 Topolná oslava
13.5.2017 Rusava svatba
20.5.2017 Tábor oslava
27.5.2017 Pohořany svatba
3.6.2017 Pohořelice oslava
10.6.2017 agentura rezervace
17.6.2017 Rožnov pod Radhoštěm svatba
24.6.2017 Valašské Klobouky oslava
1.7.2017 Topolná oslava
16.7.2017 Libosváry odpolední zábava
22.7.2017 Kroměřížsko hasičská zábava
29.7.2017 Hnojice svatba
2.8.2017 Věžky Zahrada Věžky
5.8.2017 agentura rezervace
19.8.2017 agentura rezervace
26.8.2017 Letovice svatba
2.9.2017 Zdounky svatba
9.9.2017 Kašava svatba
16.9.2017 Holešovsko svatba
30.9.2017 Otrokovice svatba
7.10.2017 Topolná svatba
14.10.2017 Roštění oslava
10.11.2017 Zdounky oslava
18.11.2017 Pohořany taneční večer
2.12.2017 Vlčnov oslava
8.12.2017 Rožnov pod Radhoštěm firemní akce
15.12.2017 Napajedla firemní večírek
ARCHIV AKCÍ 2016
Rok 2016
DATUM MÍSTO VYSTOUPENÍ
16.1.2016 Uherskohradišťsko ples
23.1.2016 Přerovsko ples
30.1.2016 Holešovsko ples
6.2.2016 Zlínsko zábava
13.2.2016 Kroměřížsko ples
20.2.2016 Napajedla ples
27.2.2016 Holešov oslava
16.4.2016 Zlín oslava
23.4.2016 Zlín svatba
30.4.2016 Otrokovice svatba
21.5.2016 Topolná oslava
28.5.2016 Žlutava oslava
10.6.2016 Tlumačov oslava
11.6.2016 Vlčnov oslava
17.6.2016 Napajedla svatba
18.6.2016 Žlutava svatba
24.6.2016 Zlín firemní akce
4.7.2016 Napajedla taneční večer
16.7.2016 Lukov svatba
13.8.2016 Luhačovice svatba
20.8.2016 Žlutava oslava
2.9.2016 Janovice u Starého Jičína hodová zábava
3.9.2016 Zlínsko oslava
9.9.2016 Zástřizly dožínky
10.9.2016 Kroměřížsko svatba
17.9.2016 Zlínsko svatba
24.9.2016 Olomoucko oslava
1.10.2016 Pohořany zábava
4.11.2016 Holešov oslava
5.11.2016 Nivnice oslava
11.11.2016 Otrokovice oslava
12.11.2016 Kněžpole hodová zábava
19.11.2016 Zlínsko oslava
4.12.2016 Holešov taneční večer
10.12.2016 Malenovice oslava
17.12.2016 Nivnice oslava
Rok 2019
DATUM MÍSTO VYSTOUPENÍ
12.1.2019 Fryšták ples
19.1.2019 Kurovice ples
25.1.2019 Kyselovice ples
2.2.2019 Kunovice oslava
9.2.2019 Velehrad ples
16.2.2019 Kojetín Hanácký ples
16.3.2019 Kvasice oslava