ŽIVÁ VEŘEJNÁ PRODUKCE
Ohlašovací povinnost na OSA
Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl na Ochranném svazu autorském (dále OSA). Kapela poskytuje za tímto účelem pořadateli seznam interpretovaných skladeb na svých internetových stránkách. OSA je podle Autorského zákona §100 odst. 4 a 5, prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel hudební produkce je povinen opatřit si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorářPoplatky společnosti OSA za naše veřejné vystoupení hradí pořadatel akcí a nikoliv skupina. 
Pořadatel hudební produkce má povinnost nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na Ochranný svaz autorský. Repertoárový list naleznou pořadatelé níže na stránce. Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost – svatby, soukromé oslavy) jsou od těchto poplatků osvobozeny.
hlášení můžete podat rovněž elektronicky viz KLIKNUTÍ odkaz
ŽIVÉ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE – ON-LINE ŽÁDOST
nebo vyplněním a odesláním tiskopisu viz kliknutím na následující odkaz
VPISOVATELNÝ FORMULÁŘ K TISKU
další informace: FAQ nejčastější otázky a odpovědi   nebo  kompletní informace Adresy Zákaznických center
Ke stažení, tisku nebo a připojení buď k elektronické on-line žádosti nebo jako přílohu k vyplněné žádosti (tisk vyplněného + scan, nebo poštou.